Make-up: Aleksandra Foka Przyluska i Alexandra Zwara
Styling: Paulina Bolko
Production: Marta Jakoniuk
Models: Adam Boguta, Mikolaj Bartkowiak, Bartlomiej Miroslaw, Cierpialowski, Kamil Slomkowski, Mikolaj Nowowiejski, Szczepan Wasiak, Pawel Wasiak, Pawel Ferdek
photographer's assistant: Adrian Obr?czarek